Пропуснати възможности и пропуски в идентифицирането на пациенти с фамилна хиперхолестеролемия

Клиничен случай на тема "Пропуснати възможности и пропуски в идентифицирането на пациенти с фамилна хиперхолестеролемия".