Проследяване на уретерални конкременти по-малки от 9 мм

Към първия месец 20% от пациентите имали персистиращи уретерални конкременти; около половината от тях са без хидронефроза или болка.