Противовирусни медикаменти срещу COVID-19: резултати от проучването Solidarity

През март 2020, СЗО започва проучването Solidarity, за да оцени ефектите на четири противовирусни лекарства, използвани преди това за други състояния, върху хоспитализирани пациенти с COVID-19: remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir и beta interferon.