Проучване на три инфекциозни клъстера пациенти с COVID-19 в Сингапур

Проучването на трите групи показва, че средния инкубационен период е 4 дни, малък на брой хора са отговорни предаването на инфекцията, а международните пътувания улесняват разпространението на вируса.