Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия

Ръководството за поведение на общопрактикуващия лекар при болни с диспепсия е предназначено за нуждите на общата медицинска практика. При неговото съставяне са използвани множество литературни източници, вкл. и подобни ръководства, изготвени от общопрактикуващи лекари и гастроентеролози във Великобритания, Канада, САЩ, Австралия и др. В ръководството е разгледана горната диспепсия, препоръчани са диагностични и лечебни действия, потвърдени от клиничната практика и от научни проучвания, с висока степен на доказателственост. Ръководството съдържа таблици и схеми под формата на алгоритми, които ще подпомагат общопрактикуващите лекари при работата им с болни от диспепсия.