Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)

Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДХП) е незлокачествено увеличение на простатната жлеза (ПЖ) и едно от най-разпространените социално-значими заболявания сред възрастните мъже, свързано с тревожни оплаквания и влошаване качеството на жи- вот както през деня, така и по време на нощната почивка.