Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при главоболиe

Целта на ръководството е чрез систематично изградено изложение да даде ясни препоръки на ОПЛ за диагностично и терапевтично поведение при пациенти с главоболие, което ще подпомогне лекаря при вземането на правилните решения относно подхода и здравната грижа при всеки болен.