Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при предиабет

Настоящото Ръководство не заменя клиничната оценка на лекаря; няма императивен характер и очертава различни подходи за посрещане на епидемията "предиабет" у нас в контекста на масовото затлъстяване и обездвижване в нашето съвремие.