Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при захарен диабет тип 2

Това е деветото ръководството за поведение при определени нозологични единици и състояния, което НСОПЛБ изготвя и публикува през последните седем години. Нашата цел беше да предадем в систематизиран, максимално четивен вид всичко, което би било от полза за общопрактикуващия лекар при работа с пациенти със захарен диабет тип 2. Опитали сме се да отговорим на максимален брой въпроси, които биха възникнали по време на този процес и да дадем алгоритъм за решение и поведение.