Ръководство за рутинна имунизация по време на пандемията на COVID-19 в европейския регион на СЗО

.