Разлика между дим и аерозол от НТИ

Цигареният дим съдържа твърди частици и хиляди химически вещества, които се образуват при високите температури, достигнати в резултат на горенето