Рискови фактори за ранна апендектомия след първоначално антибиотично лечение на апендицит

Наличието на апендиколит удвоява вероятността от последваща апендектомия.