Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ

Д-р Емил Толди-Шедел представя "Ролята на концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето в контрола на ССЗ" по време на Десета научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния".