SARS-CoV-2 серопозитивността не е свързана с ниски нива на витамин Д

Няколко проучвания - като цяло малки и слабо контролирани - предполагаха, че пациентите с ниски нива на витамин D са в прекомерен риск от инфекция със SARS-CoV-2.