Серологични тестове за SARS-CoV-2: първи стъпки по един дълъг път

.