SGLT-2 инхибиторите повишават честотата на диабетната кетоацидоза

.