Синдром на Guillain-Barré след ваксинация

Клинични прояви на синдрома на Гилен-Баре и неговия вариант след ваксинация срещу SARS-CoV-2.