Синдромът на изпепеляването в медицинската професия - част II

Основни причини за възникване на синдрома на изпепеляването (Burnout syndrome)