Синдромът на изпепеляването в медицинската професия - част IV

Общата медицинска практика като специфична дейност и среда за възникване на синдрома на изпепеляването (burnout syndrome)