Спиране на инхибиторите на протонната помпа

Практически съвет за прекратяване приема на тези лекарства при амбулаторни пациенти.