Свързани ли са расата и етническата принадлежност с новооткрита деменция?

Голям ретроспективен анализ показа различия в новодиагностицираната деменция сред пет расови и етнически групи хора в напреднала възраст между американски ветерани.