Терапевтичните дози на антикоагулантите не са допринесли полза на пациентите с COVID-19 с повишени нива на D-димер

В сравнение с други респираторни инфекции, COVID-19 е свързан с по-висока честота на тромбоемболични събития освен това се приема, че тези усложнения са по-вероятни при пациенти с повишена концентрация на D-димер.