Тиреотоксикоза и риск от когнитивни нарушения при гериатрични пациенти

Тиреотоксикозата бе свързана с 39% по-висок риск от когнитивни нарушения.