Tirzepatide, мощно ново средство за лечение на диабет тип 2

Този все още неодобрен от FDA медикамент в САЩ е двоен, GLP-1 и GIP, рецепторен агонист.