Точно каква степен на защита срещу реинфекция със SARS-CoV-2 осигурява вече преживяна инфекция?

Предходна инфекция със SARS-CoV- 2 води до осигуряване на защита при 90%, но (при тези над 65) спада до 47% според две обсервационни проучвания.