Трябва ли наблюдението на неруптуриралите мозъчни аневризми да бъде избирателно?

Проучване на моделите изследва ползите и рисковете от различни стратегии за наблюдение.