Тютюнопушене и метаболитни нарушения

Mетаболитният синдром (МС) е широко разпространен в световен мащаб: от 25 до 35% в зависимост от страната и се свързва с множество метаболитни промени и хемодинамични нарушения. Тютюнопушенето е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболяванияю, но то е свързано и с метаболитни аномалии, намалява инсулиновата чувствителност, предизвиква инсулинова резистентност, и увеличава риска от MС.