Употребата на цефазолин при пациенти с алергия към пеницилин

Съобщава се, че честотата на кръстосана реакция към цефалоспорини и пеницилин е около 10%