Употребата на статини не е свързана с риск от деменция при възрастните пациенти

Голям проспективен анализ не показва значителна връзка, но не е напълно категоричен.