USPSTF потвърждава своята препоръка срещу скрининг за хронична обструктивна белодробна болест

Работната група за превантивни услуги на САЩ не откри нови доказателства и продължава да се фокусира върху намаляването на вредата от употребата на тютюн.