Устойчивост на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аерозоли и върху повърхности

За да сравнят SARS-CoV-1, който причини огнища от заболяването в много страни през 2002 и 2003 г. със SARS-CoV-2, който причинява COVID-19 (сегашната пандемия), изследователи са направили оценка на устойчивостта на двата вируса в аерозоли и върху различни повърхности и са изчислили скоростта на загиване на вирусите.