Влияние на аерозола на системата за нагряване на тютюн върху въздуха в затворени помещения

Изследването на качеството на въздуха на закрито има за цел да се направи количествена оценка на разликите не само в концентрациите на замърсители, но и ...