Влияние на затлъстяването върху смъртността при пациенти с COVID-19

.