Времето на назначаване на антибиотично лечение и смъртността при пациенти с тежки инфекции

Мета-анализ подкрепя тезата, че ранното приложение на антибиотици е свързано с по-ниска смъртност при пациенти с тежки бактериални инфекции.