Значимият брой нерегистрирани случаи на зараза улеснявя бързото разпространение на COVID-19

Оценката на разпространението и заразността на недокументираните нови коронавирусни (SARS-CoV2) инфекции е от решаващо значение за разбирането на общото разпространение и пандемичния потенциал на това заболяване.