Пневмококови заболявания при пациенти над 65 г. и възможности за превенция чрез ваксинация

Пневмококовите инфекции, с причинител Streptococcus pneumoniae, са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб и главен причинител на пневмония Прегледайте материала...

Лечение на жени с новодиагностицирана постменопаузална остеопороза – данни от реалната клинична практика

Основната цел на проучването e да се оцени каква част от пациентите се лекуват в продължение на 4 години след диагнозата. Прегледайте материала...

Пълна химическа характеристика на аерозола, генериран от Системата нагряване на тютюн на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)

При подхода на нецелеви скрининг изследванията потвърждават намалени средни концентрации на вредни вещества в аерозола на Системата нагряване на тютюн (СНТ) в сравнение с цигарен дим Прегледайте материала...

Модерна: 90-дневен анализ доказва по-добър отговор, свързан с образуването на антитела на двувалентната ваксина - Omicron BA.1, mRNA-1273.214

Двувалентната бустер ваксина Omicron BA.4/BA.5, mRNA-1273.222, изпълни основната си крайна цел - превъзходство срещу mRNA-1273 във Фаза 2/3 клинично изпитване. Прегледайте материала...

Хидроморфонът – Надеждно средство за лечение на хронични болки

Болката се определя като неприятно сетивно и емоционално усещане, което е свързано с текущи или потенциални тъканни увреждания или с представата за подобни увреждания. Прегледайте материала...