Механизъм на проникване в клетката на SARS-CoV-2, разпределениe на ACE2 в тялото и потенциални инхибитори на свързването на SARS-CoV-2 с рецепторите

По-скорошни проучвания показват, че амброксол и бромхексин индуцират клетъчен автофагично-лизозомен път, критични процеси в защитната техника на гостоприемника срещу вирусни инфекции. Прегледайте материала...

Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР) да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери Прегледайте материала...

Научни доказателства за намален риск - Сърдечносъдови заболявания

“Нашата цел е да бъдем лидери на мащабно усилие, в резултат на което продуктите с намален риск (ПНР) в крайна сметка да заменят цигарите, което ще е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите партньори” Прегледайте материала...