Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове

Настоящият обзор има за основна цел да запознае по-широк кръг от читатели с полезните качества на шипковите плодове, да насърчи и популяризира възможността за използването на един добре проучен в някои аспекти, но слабо експлоатиран хранителен ресурс в областта на функционалните напитки и адитиви. Прегледайте материала...

Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания

Честотата на затлъстяването, чиято наследственост се определя от взаимодействието между голям брой гени и фактори на околната среда, продължава да расте в световен мащаб. Това предизвиква сериозни здравни проблеми и увеличава значително икономическата тежест за обществото. Въпреки бавния напредък и лимитирания успех, в последните 15 години кандидат генните и цялостно геномно свързаните (линкидж) проучвания бяха основните епидемиологични генетични подходи в идентифицирането на генетичните локуси, асоциирани със затлъстяването. Прегледайте материала...

Ядките в превенцията и лечението на социално-значимите заболявания

Ядките присъстват на трапезата на човека от векове. Те са храна с изключително висока биологична стойност. Специфичният им състав и съдържанието им на макро и микронутриенти ги правят незаменими в храненето на човека. Редица проучвания върху здрави и болни хора демонстрират благоприятни здравни ефекти от консумацията на ядки. В настоящия обзор се дискутира мястото на ядките в профилактичното и диетичното хранене при някои от най-разпространените социално-значими заболявания: сърдечно-съдови, диабет, затлъстяване и остеопороза. Обсъждат се вероятните механизми на действие на ядките. Прегледайте материала...

Оценка на хранителния статус

Различните по степен и вид хранителни нарушения и дисбаланси създават сериозен здравен риск, но на практика в повечето случаи те остават недиагностицирани и нелекувани както в болничната, така и в доболничната помощ. ESPEN и BULSPEN препоръчват стандартни протоколи за нутритивен скрининг за оценка на нутритивния риск на популационно ниво при болнични и гериатрични пациенти, на базата на които се определя необходимостта от хранителна терапия. Оценката на хранителния статус се базира на анамнеза и физикален преглед, оценка на болестното състояние, функционално състояние, лабораторни тестове, баланс на течности, растеж при децата. Прегледайте материала...

Минералните води на България

Направен е подробен анализ на наличието, състава и свойствата на минералните води в България. Застъпени са почти всички познати в природата води, повече от 15 типа. Съгласно физикохимичната им характеристика са определени като по-слабо и по-силно минерализирани хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни; натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове - въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи - силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи. Подробно са описани местата на основните извори и сондажи и подходящото приложение според общата им минерализация и съдържанието на биологичноактивни микроелементи - за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, като лечебно-трапезни води, за балнеолечение, за питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, като енергетичен източник. Прегледайте материала...

Хранителна непоносимост и хранителна алергия

Настоящият обзор представя съвременни аспекти на нежеланите хранителни реакции. Дадени са актуални определения на хранителната непоносимост и хранителната алергия. Представени са данни за имунологичната база, патофизиологичните механизми и спектъра от клинични симптоми на тези нарушения. Разгледани са рисковите фактори за възникване на нежеланите хранителни реакции. Очертан е съвременният диагностичен подход в медицинската практика за изграждане на диагнозата хранителна алергия и хранителна непоносимост, който включва подробен клиничен анализ, физикален преглед, хранителен дневник, имунологично и биохимично изследване, кожни тестове, елиминационни и правокационни диети. Специално внимание се обръща на срещаното приложение в общата практика на ненаучни и невалидирани методи за доказване на хранителна непоносимост и на хранителна алергия. Посочени са правилните диетологични подходи за лечение и превенция на тези нарушения. Прегледайте материала...

Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета

В настоящия обзор се представят съвременни диетични препоръки за лечение и превенция на захарния диабет, създадени на базата на клинични проучвания и валидни за европейската клинична практика с различна степен на препоръчителност в зависимост от наличните нива на доказателственост. Степен А и В се базират на добре проведени клинични проучвания, а степен С се подкрепя от становища на експерти при липса на проведено проучване. Разглеждат се мястото и ролята на енергийния баланс, основните макро- и микронутриенти - белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни фибри, антиоксиданти, гликемичен индекс. Коментират се доказаните позитивни и негативни ефекти на хранителните фактори и възможностите на диетичните модификации при диабет и риск от развитие на диабет. Прегледайте материала...

Шоколад и превенция на сърдечно-съдовия риск

Проучванията показват, че сърдечно-съдовата болест може да бъде профилактирана чрез промяна в начина на живот, провеждане на системни физически упражнения и чрез здравословно хранене. Европейската асоциация по превантивна кардиология, Американската сърдечна асоциация и Американската диабетна асоциация подчертават важността на хранителния режим за превенцията на сърдечно-съдовата болест. В европейския и в американския режим на хранене плодовете, зеленчуците, чаят, виното и шоколадът са основните източници на антиоксиданти, с доказателства за протективен ефект по отношение на сърдечно-съдовата болест. Един клас антиоксиданти - флавоноидите, обикновено откривани в тези храни, привлякоха вниманието като вещества с потенциал за понижение на риска от сърдечно-съдова болест. Тъй като какаовите продукти се характеризират с голяма антиоксидантна активност и повишено количество флавоноиди за единица количество в сравнение с чая и червените вина, от интерес е изследването на потенциалните ефекти на шоколада върху сърдечно-съдовата болестност. Прегледайте материала...