Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета

В настоящия обзор се представят съвременни диетични препоръки за лечение и превенция на захарния диабет, създадени на базата на клинични проучвания и валидни за европейската клинична практика с различна степен на препоръчителност в зависимост от наличните нива на доказателственост. Степен А и В се базират на добре проведени клинични проучвания, а степен С се подкрепя от становища на експерти при липса на проведено проучване. Разглеждат се мястото и ролята на енергийния баланс, основните макро- и микронутриенти - белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни фибри, антиоксиданти, гликемичен индекс. Коментират се доказаните позитивни и негативни ефекти на хранителните фактори и възможностите на диетичните модификации при диабет и риск от развитие на диабет. Прегледайте материала...

Шоколад и превенция на сърдечно-съдовия риск

Проучванията показват, че сърдечно-съдовата болест може да бъде профилактирана чрез промяна в начина на живот, провеждане на системни физически упражнения и чрез здравословно хранене. Европейската асоциация по превантивна кардиология, Американската сърдечна асоциация и Американската диабетна асоциация подчертават важността на хранителния режим за превенцията на сърдечно-съдовата болест. В европейския и в американския режим на хранене плодовете, зеленчуците, чаят, виното и шоколадът са основните източници на антиоксиданти, с доказателства за протективен ефект по отношение на сърдечно-съдовата болест. Един клас антиоксиданти - флавоноидите, обикновено откривани в тези храни, привлякоха вниманието като вещества с потенциал за понижение на риска от сърдечно-съдова болест. Тъй като какаовите продукти се характеризират с голяма антиоксидантна активност и повишено количество флавоноиди за единица количество в сравнение с чая и червените вина, от интерес е изследването на потенциалните ефекти на шоколада върху сърдечно-съдовата болестност. Прегледайте материала...

Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)

Биоелектрическият импеданс анализ (BIA) е инструментален метод за анализ на телесния състав. Методът е валидизиран и дава надеждна информация за хранителния статус както при здрави хора, така и при пациенти с различни заболявания. Настоящата работа има за цел да обобщи препоръките, касаещи условията, при които трябва да се извършва измерването, популационните групи от здрави и болни хора, при които BIA е валидизиран, както и физиологичните състояния, при които методът не е информативен. Прегледайте материала...

Цинк: метаболитни и физиологични данни, дефицитни състояния. Цинков статус при желязодефицитна анемия

Освен дефицит на желязо при желязодефицитната анемия (ЖДА) се наблюдават промени в серумните нива и на други микроелементи. Интерес представлява въпросът за уточняване на цинковия статус при състояния на желязодефицитна анемия. Цел на нашата работа е да се направи литературен обзор на ЖДА и свързаните с нея промени в статуса на цинк в организма, като изхождаме от особеностите в метаболизма, физиологичното действие, синергичните влияния на микроелемента, рисковите групи за цинков дефицит и стратегиите за превенция и контрол на цинковия дефицит. Прегледайте материала...