Хидроморфонът – Надеждно средство за лечение на хронични болки

Болката се определя като неприятно сетивно и емоционално усещане, което е свързано с текущи или потенциални тъканни увреждания или с представата за подобни увреждания. Прегледайте материала...

SARS-CoV-2 или от коя страна на биологичната математика избираме да сме

Естественият подбор вече ни предлага три почти самостоятелни подварианта на Omicron. Като способност да заразява Omicron застава между варицелата и морбили. Хоспитализацията и смъртността зависят от възрастовата група. Прегледайте материала...

Omicron - Преболедуване или бустер с иРНК ваксина

Ваксинационен статус, заразност и възприемчивост към инфекция с Omicron и Delta. Еволюционни хипотези, ефект на ваксините срещу SARS CoV-2, Данни за смъртност от COVID19, Ефект на иРНК ваксина спрямо хоспитализация Прегледайте материала...

Насоки за разговор с пациенти, които не се придържат към предписаното им лечение

Неспазването на лекарските предписания от страна на пациентите е системен проблем в здравеопазването, особено що се касае до лечението на заболявания на сърдечносъдовата система. Настоящият модул дава няколко прости и лесно приложими на практика съвети, които ще Ви помогнат да постигнете пълния терапевтичен потенциал на изписаните от Вас медикаменти и съществено да подобрите здравния статус на Вашите пациенти. Прегледайте материала...

Фамилна хиперхолестеролемия в България

Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено автозомно доминантно нарушение на липидната обмяна, което причинява преждевремени сърдечно-съдови заболявания(ССЗ) и смърт у засегнатите индивиди. Все пак веднъж диагностицирани, носителите могат да започнат лечение с липидопонижаващи средства, което да забави развитието на атеросклерозата и последващите ССЗ. Как да диагностицираме навреме пациентите с фамилна хиперхолестеролемия? Прегледайте материала...

Постоянство на лечението с денозумаб при жени с висок риск от фрактури в България

Настоящото проучване оценява постоянството към денозумаб при жени в напреднала възраст с висок риск от фрактури в клиничната практика в България. Прегледайте материала...

Колко ниско можем безопасно да слезем по отношение на прицелното ниво на LDL-C?

Хиперхолестеролемията е един от основните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. През последните десетилетия се постигна значим напредък както в разбирането на патофизиологията на атеросклерозата, така и в терапевтичните възможности за понижаване на кръвните липиди. Прегледайте материала...