Omicron - Преболедуване или бустер с иРНК ваксина

Ваксинационен статус, заразност и възприемчивост към инфекция с Omicron и Delta. Еволюционни хипотези, ефект на ваксините срещу SARS CoV-2, Данни за смъртност от COVID19, Ефект на иРНК ваксина спрямо хоспитализация Прегледайте материала...

Насоки за разговор с пациенти, които не се придържат към предписаното им лечение

Неспазването на лекарските предписания от страна на пациентите е системен проблем в здравеопазването, особено що се касае до лечението на заболявания на сърдечносъдовата система. Настоящият модул дава няколко прости и лесно приложими на практика съвети, които ще Ви помогнат да постигнете пълния терапевтичен потенциал на изписаните от Вас медикаменти и съществено да подобрите здравния статус на Вашите пациенти. Прегледайте материала...

Фамилна хиперхолестеролемия в България

Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено автозомно доминантно нарушение на липидната обмяна, което причинява преждевремени сърдечно-съдови заболявания(ССЗ) и смърт у засегнатите индивиди. Все пак веднъж диагностицирани, носителите могат да започнат лечение с липидопонижаващи средства, което да забави развитието на атеросклерозата и последващите ССЗ. Как да диагностицираме навреме пациентите с фамилна хиперхолестеролемия? Прегледайте материала...

Постоянство на лечението с денозумаб при жени с висок риск от фрактури в България

Настоящото проучване оценява постоянството към денозумаб при жени в напреднала възраст с висок риск от фрактури в клиничната практика в България. Прегледайте материала...

Колко ниско можем безопасно да слезем по отношение на прицелното ниво на LDL-C?

Хиперхолестеролемията е един от основните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. През последните десетилетия се постигна значим напредък както в разбирането на патофизиологията на атеросклерозата, така и в терапевтичните възможности за понижаване на кръвните липиди. Прегледайте материала...

Какви съвети да дадем на нашите имунокомпрометирани пациенти, които са се ваксинирали срещу COVID-19?

Тъй като имунокомпрометираните лица, които съставляват до 5% от възрастните в САЩ, като цяло не са били включени в проучванията на ваксините, ефикасността им при тази популация остава неизвестна. Докато очакваме допълнителни данни и препоръки, как трябва да съветваме нашите имунокомпрометирани пациенти? Прегледайте материала...

Фенотип-спечифична терапия на бронхиална астма в детска възраст: Къде е мястото на монтелукаст?

Бронхиалната астма е най-честото хронично, възпалително заболяване в детска възраст. Характеризира се с вариабилна обструкция на дихателните пътища и бронхиална хиперреактивност. Засяга между 10 и 15% от децата, като честотата и прогресивно нараства. Прегледайте материала...