Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР) да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери Прегледайте материала...

Научни доказателства за намален риск - Сърдечносъдови заболявания

“Нашата цел е да бъдем лидери на мащабно усилие, в резултат на което продуктите с намален риск (ПНР) в крайна сметка да заменят цигарите, което ще е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите партньори” Прегледайте материала...

Качество на въздуха в затворени помещения

Терминът "качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)" се отнася до качество на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите на тези сгради. Прегледайте материала...

Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка на ФМИ

В стремежа за ускоряване на спада на тютюнопушене и свързаната с него вреда за населението, все повече се налага подходът на намаляване на вредата от тютюна, който се счита за ценен и обещаващ подход. Прегледайте материала...