Симпатикусова свръхактивност при хипертония: клиника и терапия

Откриването на бета-блокерите постави началото на нова ера в терапията на сърдечно-съдовите заболявания и промени хода на бъдещите фармакологични проучвания. Прегледайте материала...

Превенция на грипа чрез ваксинация

Грипът е остро инфекциозно, силно заразно заболяване. За първи път грипоподобно заболяване описва Хипократ през 412 г. преди н.е. Грипът води до ежегодни епидемии (в България през есенно-зимния сезон), а през вековете и до няколко десетки пандемии, считано от XVI век, когато е регистрирана първата. Прегледайте материала...

Качество на медицинската помощ

Медицинската помощ като специализирана човешка дейност има три основни измерения: вид, количество и качество, като тяхната съвкупност определя нейната способност да задоволява здравните потребности на хората, които я получават. Прегледайте материала...

Фармакология на детската възраст

Детският организъм има особености, които обуславят различия във фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата в сравнение с тези при възрастни хора. Тези особености определят избора на пътя на въвеждане и дозировката на лекарствата при деца и поставят специфични проблеми на лекарствената терапия в детската възраст. Прегледайте материала...

Антихипертензивни средства, бременност, лактация

Хипертонията е най-често срещаният медицински проблем по време на бременността и остава съществен фактор за майчината и/или феталната заболеваемост и смъртност. Усложненията, свързани с хипертонията, засягат около 7-15% от бременностите. Прегледайте материала...

Антитромбоцитни медикаменти за перорално приложение

Един от основните подходи при лечението на острите коронарни синдроми е ефективно фармакологично инхибиране на тромбоцитната активност. През последните години бяха проведени редица проучвания с цел да бъдат установени клетъчните механизми на развитието на артериалната тромбоза. Разнообразни мембранни рецептори определят тромбоцитната реактивност с множество агонисти и адхезивни белтъци и по тази причина представляват прицел за разработването на различни антитромбоцитни медикаменти и терапевтични стратегии. В групата на антитромбоцитните медикаменти навлязоха много нови представители. Прегледайте материала...

Взаимодействия на антитромбоцитни и антикоагулантни лекарства

Антитромбозните лекарства (антитромбоцитни, антикоагуланти и фибринолитици) се използват за профилактика и лечение на много сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Едновременното им приложение, обаче, или употребата им в комбинация с други лекарства като нестероидни противовъзпалителни (НСПВЛ), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), някои противогъбични или антибактериални средства, крият риск от сериозни лекарствени взаимодействия. Тези взаимодействия могат да повишат риска от кървене или да компрометират антитромбозното лечение на пациента. Това изисква по-детайлни и задълбочени познания за съдбата на лекарствата в организма на болния и за механизмите на лекарствените взаимодействия. Прегледайте материала...

Клинично приложение на Олмесартан медоксомил

Олмесартан медоксомил е последният ангиотензин II-рецепторен блокер, одобрен за приложение в България. Потенциалните предимства на този медикамент включват еднократно дневно дозиране, отсъствие на значими нежелани реакции и добра поносимост. Олмесартан медоксомил понастоящем се използва като антихипертензивен медикамент и са необходими допълнителни проучвания, които да установят дали може да е полезен в терапията на други сърдечно-съдови заболявания. Прегледайте материала...

Депресия в общата практика

Депресията е заболяване със социална значимост, с голяма честота, което предизвиква сериозно нарушение на функционирането и води до инвалидизация. Започва в сравнително млада възраст, при около 1/3 от болните има хроничен ход на протичане, чести самоубийства, придружаващи соматични заболявания, нарушени взаимоотношения, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества. Прегледайте материала...