Преглед на инхибиторите на протонната помпа като антисекреторни средства

Понастоящем инхибиторите на протонната помпа (ИПП) са най-ефективните антисекреторни лекарствени средства, и респективно представляват най-често използваните средства при киселинно-обусловени гастроинтестинални нарушения, поради тяхната доказана ефикасност и безопасност. Прегледайте материала...

Сексуална функция при нелекувана и лекувана хипертония

Сексуалната дисфункция е чест клиничен проблем, който оказва сериозно влияние на качеството на живота на пациентите. В продължение на десетилетия се е смятало, че е с психологичен произход. Прегледайте материала...

Система за нагряване на тютюн (СНТ): Клинични проучвания

Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случаи годишно* Прегледайте материала...