Качество на въздуха в затворени помещения при употреба на система за нагряване на тютюн и цигари

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгради и структури, най-вече във връзка със здравето и удобството на обитателите на тези сгради. Прегледайте материала...

За ролята на стъпално - брахиалния индекс в практиката на общопрактикуващия лекар

Основната клинична изява на периферната артериална болест е claudication intermittens - болка в подбедриците при ходене, успокояваща се в покой. Прегледайте материала...

Симпатикусова свръхактивност при хипертония: клиника и терапия

Откриването на бета-блокерите постави началото на нова ера в терапията на сърдечно-съдовите заболявания и промени хода на бъдещите фармакологични проучвания. Прегледайте материала...

Превенция на грипа чрез ваксинация

Грипът е остро инфекциозно, силно заразно заболяване. За първи път грипоподобно заболяване описва Хипократ през 412 г. преди н.е. Грипът води до ежегодни епидемии (в България през есенно-зимния сезон), а през вековете и до няколко десетки пандемии, считано от XVI век, когато е регистрирана първата. Прегледайте материала...

Качество на медицинската помощ

Медицинската помощ като специализирана човешка дейност има три основни измерения: вид, количество и качество, като тяхната съвкупност определя нейната способност да задоволява здравните потребности на хората, които я получават. Прегледайте материала...

Фармакология на детската възраст

Детският организъм има особености, които обуславят различия във фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарствата в сравнение с тези при възрастни хора. Тези особености определят избора на пътя на въвеждане и дозировката на лекарствата при деца и поставят специфични проблеми на лекарствената терапия в детската възраст. Прегледайте материала...