Отклоненията в образното изследване на белия дроб могат да персистират и след дехоспитализация по повод COVID-19 при някои пациенти

Но не бе открита корелация между персистиращи симптоми и персистиращи находки в образната диагностика. Прегледайте материала...

Предписване на антибиотици за COVID-19 по време на амбулаторни прегледи на бенефициентите на Medicare

В своето проучване сред пациенти на Medicare ≥ 65 г. авторите анализират антибиотичните предписания при пациенти с COVID-19, за да открият възможности за подобряване на съществуващите практики Прегледайте материала...

CDC продължава да препоръчва ваксиниране срещу COVID-19

В проспективно проучване са проследени 1440 пациенти приети в болница заради COVID-19, които са били на апаратно дишане или са починали в рамките на 28 дни от приема. Прегледайте материала...

Разпространение и трайност на антителата срещу SARS-CoV-2 сред неваксинирани възрастни в САЩ според анамнезата за COVID-19

Нива на анти-RBD на spike-протеина ≥250 U/mL, ≥500 U/mL, ≥1000 U/mL са установени до 20 месеца след положителен резултат от тест за COVID-19, което надхвърля съобщаваната преди продължителност от до 6 месеца. Прегледайте материала...

Деца, хоспитализирани с COVID-19: Клинични характеристики и резултати

Много от тях са имали подлежащи медицински състояния, някои имали коинфекция с други вируси, а при близо една трета се е наложило лечение в интензивно отделение. Прегледайте материала...

Профилактика на венозен трамбемболизъм (ВТЕ) при дехоспитализирани пациенти с COVID-19

Ниска доза ривароксабан след изписване предотвратява някои случаи на венозен тромбоемболизъм на първия месец при пациенти с висок риск. Прегледайте материала...