Препоръки за диагностика и лечение на тромбозни състояния, възникнали след ваксинация срещу COVID-19

Вирусно/Ваксинно Индуцирана Протромбична Имунна Тромбоцитопения (ВИПИТ) - Препоръки от Клиника по хематология и хемостазеология и клиничен институт по лабораторна медицина, Медицински университет Виена Прегледайте материала...

Насоки за интензивнии грижи за справяне със свързана с ваксината тромбоцитопения и тромбоза (СВТТ)

Рядко срещан синдром след първа доза ваксина срещу COVID-19, най-често с ваксината на AstraZeneca, характеризира се с тромбоцитопения, повишен D-димер и прогресираща тромбоза с висока честота на тромбоза на мозъчния венозен синус Прегледайте материала...

AstraZeneca COVID-19: ЕМА намира възможна връзка с много редки случаи на необичайни тромбози заедно с нисък брой на тромбоцити

ЕМА потвърждава, че в своята цялост съотношението полза/риск на ваксината остава положително Прегледайте материала...

Механизъм на проникване в клетката на SARS-CoV-2, разпределениe на ACE2 в тялото и потенциални инхибитори на свързването на SARS-CoV-2 с рецепторите

По-скорошни проучвания показват, че амброксол и бромхексин индуцират клетъчен автофагично-лизозомен път, критични процеси в защитната техника на гостоприемника срещу вирусни инфекции. Прегледайте материала...

Как съжителството с деца се отразява на риска от COVID-19 и свързаните с него събития?

По време на втората вълна в Англия, SARS-CoV-2 инфекцията и свързаната с нея хоспитализация (но не в интензивно отделение или смърт) леко са се повишили сред по-младите възрастни, които съжителстват с деца. Изследователите в Англия анализират националните данни за COVID-19 в проучване, включващо > 9,3 милиона възрастни на възраст от 18 до 65 години и почти 2,7 милиона на възраст >65 години. Прегледайте материала...