Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 - второ издание

От издаването на "интерактивния справочник за диагностика и лечение на COVID- 19", изминаха няколко месеца. За изтеклия период от време, се натрупа нова информация, което наложи допълването му както със "суха материя", така и с интерактивни "хиперлинкове". С цел подобряване на практическото му използване, голяма част от фигурите бяха преработени и бяха добавени нови такива. Прегледайте материала...

Какви съвети да дадем на нашите имунокомпрометирани пациенти, които са се ваксинирали срещу COVID-19?

Тъй като имунокомпрометираните лица, които съставляват до 5% от възрастните в САЩ, като цяло не са били включени в проучванията на ваксините, ефикасността им при тази популация остава неизвестна. Докато очакваме допълнителни данни и препоръки, как трябва да съветваме нашите имунокомпрометирани пациенти? Прегледайте материала...

Терапевтичните дози на антикоагулантите не са допринесли полза на пациентите с COVID-19 с повишени нива на D-димер

В сравнение с други респираторни инфекции, COVID-19 е свързан с по-висока честота на тромбоемболични събития освен това се приема, че тези усложнения са по-вероятни при пациенти с повишена концентрация на D-димер. Прегледайте материала...