Какви съвети да дадем на нашите имунокомпрометирани пациенти, които са се ваксинирали срещу COVID-19?

Тъй като имунокомпрометираните лица, които съставляват до 5% от възрастните в САЩ, като цяло не са били включени в проучванията на ваксините, ефикасността им при тази популация остава неизвестна. Докато очакваме допълнителни данни и препоръки, как трябва да съветваме нашите имунокомпрометирани пациенти? Прегледайте материала...

Терапевтичните дози на антикоагулантите не са допринесли полза на пациентите с COVID-19 с повишени нива на D-димер

В сравнение с други респираторни инфекции, COVID-19 е свързан с по-висока честота на тромбоемболични събития освен това се приема, че тези усложнения са по-вероятни при пациенти с повишена концентрация на D-димер. Прегледайте материала...

SARS-CoV-2 серопозитивността не е свързана с ниски нива на витамин Д

Няколко проучвания - като цяло малки и слабо контролирани - предполагаха, че пациентите с ниски нива на витамин D са в прекомерен риск от инфекция със SARS-CoV-2. Прегледайте материала...

Препоръки за диагностика и лечение на тромбозни състояния, възникнали след ваксинация срещу COVID-19

Вирусно/Ваксинно Индуцирана Протромбична Имунна Тромбоцитопения (ВИПИТ) - Препоръки от Клиника по хематология и хемостазеология и клиничен институт по лабораторна медицина, Медицински университет Виена Прегледайте материала...

Насоки за интензивнии грижи за справяне със свързана с ваксината тромбоцитопения и тромбоза (СВТТ)

Рядко срещан синдром след първа доза ваксина срещу COVID-19, най-често с ваксината на AstraZeneca, характеризира се с тромбоцитопения, повишен D-димер и прогресираща тромбоза с висока честота на тромбоза на мозъчния венозен синус Прегледайте материала...