AstraZeneca COVID-19: ЕМА намира възможна връзка с много редки случаи на необичайни тромбози заедно с нисък брой на тромбоцити

ЕМА потвърждава, че в своята цялост съотношението полза/риск на ваксината остава положително Прегледайте материала...

Механизъм на проникване в клетката на SARS-CoV-2, разпределениe на ACE2 в тялото и потенциални инхибитори на свързването на SARS-CoV-2 с рецепторите

По-скорошни проучвания показват, че амброксол и бромхексин индуцират клетъчен автофагично-лизозомен път, критични процеси в защитната техника на гостоприемника срещу вирусни инфекции. Прегледайте материала...

Как съжителството с деца се отразява на риска от COVID-19 и свързаните с него събития?

По време на втората вълна в Англия, SARS-CoV-2 инфекцията и свързаната с нея хоспитализация (но не в интензивно отделение или смърт) леко са се повишили сред по-младите възрастни, които съжителстват с деца. Изследователите в Англия анализират националните данни за COVID-19 в проучване, включващо > 9,3 милиона възрастни на възраст от 18 до 65 години и почти 2,7 милиона на възраст >65 години. Прегледайте материала...

Точно каква степен на защита срещу реинфекция със SARS-CoV-2 осигурява вече преживяна инфекция?

Предходна инфекция със SARS-CoV- 2 води до осигуряване на защита при 90%, но (при тези над 65) спада до 47% според две обсервационни проучвания. Прегледайте материала...