Тромболиза при инсулт на фона на скорошна перорална употреба на директен антикоагулант

В ретроспективно проучване скорошната перорална употреба на директни антикоагуланти не бе свързана с увеличаване на мозъчните хеморагии след тромболиза. Прегледайте материала...

Колко достоверни са домашните антигенни тестове за Omicron?

Неконтролираното тестване с бърз антигенен тест (БАТ) за SARS-CoV-2 в три търговски форми имаше 70% до 81% чувствителност през периода на появяване на Omicron и превръщането му в доминиращ в Холандия. Прегледайте материала...