Може ли метформин да предпази от хепатоцелуларен карцином?

При пациенти с диабет и ноналкохолна чернодробна стеатозна болест (НАСБ) монотерапията с метформин и строгият гликемичен контрол са свързани с по-нисък риск. Прегледайте материала...

Прицелни стойности на гликемията при по-възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2)

Очевидно, клиницистите не са променили начина си на практикуване, за да го приспособят към не толкова строги прицелни стойности на гликирания хемоглобин. Прегледайте материала...