Как възрастта повлиява отговора на LDL към лечението със статини?

По-възрастните пациенти на ниско до умерено по интензивност лечение със статини са с малко по-голямо намаление на LDL-холестерола в сравнение с по-младите. Прегледайте материала...

Променя ли затлъстяването ефикасността на директните перорални антикоагуланти при предсърдно мъждене?

Резултатите от обобщен анализ на водещи проучвания предполага запазена ефикасност в широк диапазон на телесно тегло и индекс на телесна маса. Прегледайте материала...

Несъответстващо срещу съответстващо лечение е с повишен риск за повторни амбулаторни прегледи и хоспитализации

Лечението на уроинфекции с антибиотици, спрямо които причинителят е резистентен води до значително увеличение на повторните амбулаторни визити и хоспитализации в рамките на 30 дни. Прегледайте материала...