Нежелани ефекти на тиазидните диуретици

В проучване, проведено в спешно отделение сред приемащи тиазидни диуретици пациенти е установен голям дял не само на хипонатриемия и хипокалиемия, но също и на синкопи и падания. Прегледайте материала...

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Риск от тромбоцитопения (включително имунна тромбоцитопения) с или без свързано кървене

AstraZeneca AB, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата, биха искали да Ви предоставят следната актуализирана информация... Прегледайте материала...

Може ли заместител на солта да понижи честотата на инсултите?

Изглежда, че използването на заместител на солта, съдържащ 30% калиев хлорид, води до по-ниска честота на инсултите и неблагоприятните сърдечно-съдови събития по данни от голямо проучване в Китай. Прегледайте материала...