Тромболиза при инсулт на фона на скорошна перорална употреба на директен антикоагулант

В ретроспективно проучване скорошната перорална употреба на директни антикоагуланти не бе свързана с увеличаване на мозъчните хеморагии след тромболиза. Прегледайте материала...