Интензивно срещу стандартно лечение на артериално налягане при пациенти с ортостатична или хипотония при изправено положение

Метаанализ осигурява допълнителна доза увереност, че нито един тип хипотония не трябва да принуждава лекуващият лекар да се въздържа от по-интензивни лечебни схеми при пациенти с артериална хипертония. Прегледайте материала...

Интраназален блокер на калциевите канали за интраназлно приложение изглежда обещаващ за лечение на остро настъпила надкамерна тахикардия

В проучване, финансирано от индустрията, етрипамил спрей за нос се оказва по-добър от плацебо за бързо овладяване на SVT, безопасен и добре поносим. Прегледайте материала...