Лопинавир-ритонавир не бе ефективен при COVID-19

В отворено, рандомизирано проучване в Ухан, Китай 14-дневната терапия с лопинавир-ритонавир не е показала разлика в клиничното подобряване или намаляване нивото на вирусната РНК в сравнение със стандартното лечение. Прегледайте материала...

Проучване на три инфекциозни клъстера пациенти с COVID-19 в Сингапур

Проучването на трите групи показва, че средния инкубационен период е 4 дни, малък на брой хора са отговорни предаването на инфекцията, а международните пътувания улесняват разпространението на вируса. Прегледайте материала...

COVID-19: Загуба на обоняние и вкус, Психичното здраве на здравните работници и Пренасочване на ресурси

Американската академия по отоларингология - Хирургия на главата и шията (American Academy of Otolaryngology — Head & Neck Surgery) предложи да се добави аносмия и дисгеузия в списъка критерии заскрининг за потенциална COVID-19 инфекция. Прегледайте материала...

COVID-19: препоръки за приоритетно тестване, изявление на FDA относно нестероидните противовъзпалителни средства

Ще ви представим нова информация и препоръки за клиницистите, изготвени от Infectious Diseases Society of America (IDSA), FDA и CDC. Прегледайте материала...

Значимият брой нерегистрирани случаи на зараза улеснявя бързото разпространение на COVID-19

Оценката на разпространението и заразността на недокументираните нови коронавирусни (SARS-CoV2) инфекции е от решаващо значение за разбирането на общото разпространение и пандемичния потенциал на това заболяване. Прегледайте материала...

SARS-CoV-2 инфекцията при деца

Към 10 март 2020 г. новият за 2019 г. коронавирус (SARS-CoV-2) е отговорен за повече от 110 000 инфекции и 4000 смъртни случая по целия свят, но данните относно епидемиологичните характеристики и клиничните особености при заразените деца са ограничени Прегледайте материала...

При тежка COVID-19 не се наблоюдава полза от Lopinavir–Ritonavir

Лечението с lopinavir–ritonavir не допринася допълнителна полза от стандартните грижи при тежко болни пациенти с карона вирус заболяване (COVID-19). Резултатите от отворено, рандомизирано проучване бяха публикувани в New England Journal of Medicine. Прегледайте материала...