ACE2 е рецепторът, който е необходим за навлизането на SARS-CoV-2 в клетките

Ангиотензин-конвертиращият ензим 2 (ACE2) е рецепторът, необходим за навлизането на COVID-19 в клетката, който се свързва с епидемиологичния риск за тежко протичане на болестта, наблюдавано при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и хипертония в Китай. Прегледайте материала...

Устойчивост на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аерозоли и върху повърхности

За да сравнят SARS-CoV-1, който причини огнища от заболяването в много страни през 2002 и 2003 г. със SARS-CoV-2, който причинява COVID-19 (сегашната пандемия), изследователи са направили оценка на устойчивостта на двата вируса в аерозоли и върху различни повърхности и са изчислили скоростта на загиване на вирусите. Прегледайте материала...

Увеличава ли общата анестезия при раждане с цезарово сечение риска от следродилна депресия?

Ретроспективно обсервационно проучване сочи, че жени, получили обща анестезия по време на раждане с цезарово сечение имат повишен риск от следродилна депресия и опити за самоубийство. Прегледайте материала...